Skip to main content

ŽELEZNÁ BERLA

„Záchrana, sláva i moc náleží našemu Bohu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy.“ (Bible, Zjevení Janovo 19, 1-2)

.

OBJEVTE NEBE – NOVINKA!

New York Times Bestseller nyní také v češtině. V této strhující knize autor John Burke popisuje více než stovku osobních zkušeností lidí, kteří prožili klinickou smrt, a srovnává je s tím,…
Další aktivity

Kdo jsme?

Spolek Železná berla z.s. („ŽB“) je právnickou osobou sdružující lidi, kteří cítí potřebu a mají zájem se spolupodílet na proměně a obnově českého národa a ostatních národů v duchu křesťanských a biblických hodnot.

OBJEVTE NEBE – John Burke

Poutavé čtení nejen pro ty, kteří se zajímají o duchovní a metafyzické otázky. Tato kniha otevírá mysl a vybízí k zamyšlení nad tajemstvími existence a smyslu života.
349 Kč (+ poštovné a balné) 384 stran

PROČ BOJOVAT – Terry Bennett

Jsme ve válce! Není to pouhá teorie – tato bitva se odehrává každý den v našich domovech, v našich manželstvích, v našich sborech a v našich komunitách. Autor nám pomáhá porozumět, co je zde bitevním polem, kdo je náš nepřítel a jaké taktiky používá. Jsme povoláni k aktivní službě! Pán je připraven a čeká, aby nám odhalil svůj velice konkrétní vojenský plán bitvy a dokonalé zbraně, kterými nás pro tento zápas vyzbrojí.
229 Kč (+ poštovné a balné)

CESTA: OHEŇ NA HOŘE – Rick Joyner

Tato kniha je napsána ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která jde dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.
195 Kč (+ poštovné a balné) 194 stran

Oheň na hoře – Rick Joyner

Tato kniha je napsína ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která je dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.
195 Kč (+ poštovné a balné) 194 stran

Moje první zkušenosti s uzdravováním – Leszek Korzeniecki

Moje první zkušenosti s uzdravováním – Leszek Korzeniecki

Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

Leszek Korzeniecki je pastorem křesťanského společenství ve Węgorzewie. Více než 10 let byl spojen s nadací Hlas Evangelia (Fundacją Głos Ewangelii). Je autorem dvou protidrogových programů "Mládí bez drog" a "Žij mimo klec", které byly představeny více než 200 000 studentům v polských školách. Je aktivním evangelistou a konferenčním řečníkem. Je znám z mnoha mediálních publikací, které vyučují o negativním vlivu okultismu.
Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

Kdo obědval s Abrahámem – Ašer Intrater

Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce.
Cena: 185 Kč (+ poštovné a balné) 169 stran

OBJEVTE NEBE – John Burke

Poutavé čtení nejen pro ty, kteří se zajímají o duchovní a metafyzické otázky. Tato kniha otevírá mysl a vybízí k zamyšlení nad tajemstvími existence a smyslu života.
349 Kč (+ poštovné a balné) 384 stran

PROČ BOJOVAT – Terry Bennett

Jsme ve válce! Není to pouhá teorie – tato bitva se odehrává každý den v našich domovech, v našich manželstvích, v našich sborech a v našich komunitách. Autor nám pomáhá porozumět, co je zde bitevním polem, kdo je náš nepřítel a jaké taktiky používá. Jsme povoláni k aktivní službě! Pán je připraven a čeká, aby nám odhalil svůj velice konkrétní vojenský plán bitvy a dokonalé zbraně, kterými nás pro tento zápas vyzbrojí.
229 Kč (+ poštovné a balné)

CESTA: OHEŇ NA HOŘE – Rick Joyner

Tato kniha je napsána ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která jde dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.
195 Kč (+ poštovné a balné) 194 stran

Oheň na hoře – Rick Joyner

Tato kniha je napsína ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která je dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.
195 Kč (+ poštovné a balné) 194 stran

Moje první zkušenosti s uzdravováním – Leszek Korzeniecki

Moje první zkušenosti s uzdravováním – Leszek Korzeniecki

Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

Leszek Korzeniecki je pastorem křesťanského společenství ve Węgorzewie. Více než 10 let byl spojen s nadací Hlas Evangelia (Fundacją Głos Ewangelii). Je autorem dvou protidrogových programů "Mládí bez drog" a "Žij mimo klec", které byly představeny více než 200 000 studentům v polských školách. Je aktivním evangelistou a konferenčním řečníkem. Je znám z mnoha mediálních publikací, které vyučují o negativním vlivu okultismu.
Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

Kdo obědval s Abrahámem – Ašer Intrater

Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce.
Cena: 185 Kč (+ poštovné a balné) 169 stran

KONTAKT

e-mail: info@zeleznaberla.org

telefon: +420 773 484 068

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

KONTAKT

e-mail: info@zeleznaberla.org

telefon: +420 773 484 068

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.