Skip to main content

ŽELEZNÁ BERLA

„Záchrana, sláva i moc náleží našemu Bohu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy.“ (Bible, Zjevení Janovo 19, 1-2)

Uncategorized

Divoký! Praha 2024

Srdečně zveme všechny mládence a muže na setkání DIVOKÝ!, které se bude konat 15. 6. 2024 v Crowd Cafe, Na Líše 1284/12, Praha 4. Bližší informace a přihlašovací formulář zde
Další aktivity

Kdo jsme?

Spolek Železná berla z.s. („ŽB“) je právnickou osobou sdružující lidi, kteří cítí potřebu a mají zájem se spolupodílet na proměně a obnově českého národa a ostatních národů v duchu křesťanských a biblických hodnot.

PROČ BOJOVAT – Terry Bennett

Jsme ve válce! Není to pouhá teorie – tato bitva se odehrává každý den v našich domovech, v našich manželstvích, v našich sborech a v našich komunitách. Autor nám pomáhá porozumět, co je zde bitevním polem, kdo je náš nepřítel a jaké taktiky používá. Jsme povoláni k aktivní službě! Pán je připraven a čeká, aby nám odhalil svůj velice konkrétní vojenský plán bitvy a dokonalé zbraně, kterými nás pro tento zápas vyzbrojí.
229 Kč (+ poštovné a balné)

JAK BUDOVAT VÍRU – Leszek Korzeniecki

Ježíš jednoho dne řekl: ,Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům.‘ (Mt 11,25) Jako pastor jsem už unaven křesťanskými knížkami, které velmi obšírně a složitě vysvětlují základy křesťanství. Jsem vděčný Bohu, že dal Leszkovi moudrost, aby tak stručným a jednoduchým způsobem představil to, co je ohledně víry důležité. Tato knížka se čte lehce a člověk konečně ví, co čte. (S. Zima – recenze)
Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

CESTA: OHEŇ NA HOŘE – Rick Joyner

Tato kniha je napsána ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která jde dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.
195 Kč (+ poštovné a balné) 194 stran

TVŮJ GOLIÁŠ NA TEBE ČEKÁ – Leszek Korzeniecki

Malý David zabil velkého Goliáše kamenem vymrštěným z praku. I my jako věřící lidé máme dnes možnost zakoušet vítězství v soukromých potyčkách se lvem, který kolem nás číhá. Pokud se naučíme vírou vyhrávat ve svých soukromých velkých problémech, pak podobně jako David můžeme být vysláni, abychom se utkali s Goliáši dnešního světa. Těžké situace ve svém životě můžeme chápat jako mříže klece, která omezuje naši svobodu, nebo jako příležitost, abychom se s Boží pomocí naučili vypořádat se svými lvy, medvědy a Goliáši.
Zdarma (+ poštovné a balné) 58 stran

Oheň na hoře – Rick Joyner

Tato kniha je napsína ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která je dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.
195 Kč (+ poštovné a balné) 194 stran

Moje první zkušenosti s uzdravováním – Leszek Korzeniecki

Moje první zkušenosti s uzdravováním – Leszek Korzeniecki

Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

Leszek Korzeniecki je pastorem křesťanského společenství ve Węgorzewie. Více než 10 let byl spojen s nadací Hlas Evangelia (Fundacją Głos Ewangelii). Je autorem dvou protidrogových programů "Mládí bez drog" a "Žij mimo klec", které byly představeny více než 200 000 studentům v polských školách. Je aktivním evangelistou a konferenčním řečníkem. Je znám z mnoha mediálních publikací, které vyučují o negativním vlivu okultismu.
Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

Kdo obědval s Abrahámem – Ašer Intrater

Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce.
Cena: 185 Kč (+ poštovné a balné) 169 stran

PROČ BOJOVAT – Terry Bennett

Jsme ve válce! Není to pouhá teorie – tato bitva se odehrává každý den v našich domovech, v našich manželstvích, v našich sborech a v našich komunitách. Autor nám pomáhá porozumět, co je zde bitevním polem, kdo je náš nepřítel a jaké taktiky používá. Jsme povoláni k aktivní službě! Pán je připraven a čeká, aby nám odhalil svůj velice konkrétní vojenský plán bitvy a dokonalé zbraně, kterými nás pro tento zápas vyzbrojí.
229 Kč (+ poštovné a balné)

JAK BUDOVAT VÍRU – Leszek Korzeniecki

Ježíš jednoho dne řekl: ,Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům.‘ (Mt 11,25) Jako pastor jsem už unaven křesťanskými knížkami, které velmi obšírně a složitě vysvětlují základy křesťanství. Jsem vděčný Bohu, že dal Leszkovi moudrost, aby tak stručným a jednoduchým způsobem představil to, co je ohledně víry důležité. Tato knížka se čte lehce a člověk konečně ví, co čte. (S. Zima – recenze)
Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

CESTA: OHEŇ NA HOŘE – Rick Joyner

Tato kniha je napsána ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která jde dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.
195 Kč (+ poštovné a balné) 194 stran

TVŮJ GOLIÁŠ NA TEBE ČEKÁ – Leszek Korzeniecki

Malý David zabil velkého Goliáše kamenem vymrštěným z praku. I my jako věřící lidé máme dnes možnost zakoušet vítězství v soukromých potyčkách se lvem, který kolem nás číhá. Pokud se naučíme vírou vyhrávat ve svých soukromých velkých problémech, pak podobně jako David můžeme být vysláni, abychom se utkali s Goliáši dnešního světa. Těžké situace ve svém životě můžeme chápat jako mříže klece, která omezuje naši svobodu, nebo jako příležitost, abychom se s Boží pomocí naučili vypořádat se svými lvy, medvědy a Goliáši.
Zdarma (+ poštovné a balné) 58 stran

Oheň na hoře – Rick Joyner

Tato kniha je napsína ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která je dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.
195 Kč (+ poštovné a balné) 194 stran

Moje první zkušenosti s uzdravováním – Leszek Korzeniecki

Moje první zkušenosti s uzdravováním – Leszek Korzeniecki

Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

Leszek Korzeniecki je pastorem křesťanského společenství ve Węgorzewie. Více než 10 let byl spojen s nadací Hlas Evangelia (Fundacją Głos Ewangelii). Je autorem dvou protidrogových programů "Mládí bez drog" a "Žij mimo klec", které byly představeny více než 200 000 studentům v polských školách. Je aktivním evangelistou a konferenčním řečníkem. Je znám z mnoha mediálních publikací, které vyučují o negativním vlivu okultismu.
Zdarma (+ poštovné a balné) 90 stran

Kdo obědval s Abrahámem – Ašer Intrater

Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce.
Cena: 185 Kč (+ poštovné a balné) 169 stran

KONTAKT

e-mail: info@zeleznaberla.org

telefon: +420 773 484 068

    KONTAKT

    e-mail: info@zeleznaberla.org

    telefon: +420 773 484 068