Knihy

Objednávky

 

Proč bojovat
Terry Bennett

Jsme ve válce! Není to pouhá teorie – tato bitva se odehrává každý den v našich domovech, v našich manželstvích, v našich sborech a v našich komunitách. Autor nám pomáhá porozumět, co je zde bitevním polem, kdo je náš nepřítel a jaké taktiky používá. Jsme povoláni k aktivní službě! Pán je připraven a čeká, aby nám odhalil svůj velice konkrétní vojenský plán bitvy a dokonalé zbraně, kterými nás pro tento zápas vyzbrojí.

 

Cena: 229,- Kč (+ poštovné a balné)

 

 

 

 

 

 

Údolí: Oheň na hoře
Rick Joyner

Kniha je pozváním k největšímu dobrodružství, které zde na zemi můžeme zažít. Tato prorocká alegorie napsaná ve stylu trilogie Poslední bitva odkrývá cestu těch, kteří usilují o "nejvyšší Boží povolání", a také konečnou bitvu mezi světlem a tmou.

"Cesta údolím je 'cestou života'."

 

Cena: 195,- Kč (+ poštovné a balné)

 

 

 

 

 

 

 

Cesta: Oheň na hoře
Rick Joyner

Tato kniha je napsána ve stylu trilogie Poslední bitva. Je to prorocká alegorie, která jde dále, výše a hlouběji a osvětluje jedny z nejdůležitějších pravd naší doby.

 

Cena: 195,- Kč (+ poštovné a balné)
(lepená vazba, počet stran 194)

 

OPĚT SKLADEM!

 

 

 

 

 

 

Kdo obědval s Abrahamem?
Ašer Intrater

Existuje postava, která se objevuje v Zákoně i v Prorocích. Někdy je nazývána jako Hospodinův anděl, někdy jako Bůh sám, jindy jako „Ten podobný Synu člověka“ a často nemá žádné jméno. Když pochopíme, kým tato postava je, získáme základní poznání Boha a Mesiáše. Vidět spojení mezi Hospodinovým andělem v Tanachu (hebrejská Písma) a postavou Ješuy (Ježíš) v Nové smlouvě je výzvou jak pro křesťanský, tak pro židovský svět. Tato kniha se má vyváženým způsobem obracet k oběma stranám a postavit most mezi židovským a křesťanským chápáním. Hlavním účelem této knihy je popis Božích zjevení a postavy Mesiáše z Božího slova. Po této pravdě toužíme nejvíce. Tato kniha má rovněž tři druhotné účely:

1. Prohloubení židovských kořenů v křesťanské víře
2. Vylíčení, kým je Ješua v hebrejských Písmech
3. Demonstrace souladu Bible od začátku do konce

Cena: 185,- Kč (+ poštovné a balné)
(počet stran 169)

 

 

 

Tvůj Goliáš na TEBE čeká
Leszek Korzeniecki

Malý David zabil velkého Goliáše kamenem vyhozeným z praku (...) I my jako věřící lidé máme dnes možnost zakoušet vítězství v soukromých potyčkách se lvem, který kolem nás číhá. Pokud se naučíme vírou vyhrávat ve svých soukromých velkých problémech, pak podobně jako David můžeme být vyslání, abychom se utkali s Goliášem dnešního světa.

 

Cena: 90,- Kč (+ poštovné a balné)
(lepená vazba, počet stran 58)

 

 

 

 

 

Moje první zkušenosti s uzdravováním
Leszek Korzeniecki

Leszek Korzeniecki je pastorem křesťanského společenství ve Węgorzewie. Více než 10 let byl spojen s nadací Hlas Evangelia (Fundacją Głos Ewangelii). Je autorem dvou protidrogových programů "Mládí bez drog" a "Žij mimo klec", které byly představeny více než 200 000 studentům v polských školách. Je aktivním evangelistou a konferenčním řečníkem. Je znám z mnoha mediálních publikací, které vyučují o negativním vlivu okultismu.

 

Cena: 130,- Kč (+ poštovné a balné)
(lepená vazba, počet stran 90)

 

 

 

 

Jak budovat víru
Leszek Korzeniecki

Ježíš jednoho dne řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům." (Mt 11, 25) Jako pastor jsem už unaven křesťanskými knížkami, které velmi obšírně a složitě vysvětlují základy křesťanství. Jsem vděčný Bohu, že dal Leszkovi moudrost, aby tak stručným a jednoduchým způsobem představil to, co je ohledně víry důležité. Tato knížka se čte lehce a člověk konečně ví, co čte.
Sebastian Zima, pastor KChB (baptistická církev), Mińsk Mazowiecki

Cena: 130,- Kč (+ poštovné a balné)
(lepená vazba, počet stran 90)